SRBIJA ŽELI I EU I JAKU LOKALNU SAMOUPRAVU

Intervju sa gospodinom Sašom Paunovićem, predsednikom Opštine Paraćin i predsednikom Stalne konferencije gradova i opština.

Koliko je Srbija blizu EU?

Srbija nije blizu članstava u EU, ne samo zbog unutrašnjih problema u prilagođavanju standardima EU, već i zbog problema koji potresaju prostor Evropske unije.

Refome radi EU ili reforme radi nas samih?

Reforme su isključivo važne zbog nas samih, EU sama po sebi nije cilj, cilj je dostizanje moderne državne organizacije koja će omogućiti da živimo bolje i sa i bez članstva u EU. Protivnik sam slepe “jurnjave” za standardima EU bez prilagođavanja propisa koji se donose lokalnim prilikama. Uostalom ni sami predstavnici EU od nas ne traže da prepisujemo zakone članica, već da uvedemo standarde rada koji se mogu postići na različite načine.

Koliko EU znači za razvoj lokalne samouprave?

EU počiva na regionalizaciji i u većini zemalja i na jakoj lokalnoj samoupravi, u tom smislu reforme u Srbiji koja želi da primeni standarde EU ojačaće i lokalnu samoupravu, jer je to i put ka efikasnijoj državnoj organizaciji.

Koliko je SKGO doprinela razvoju opština i gradova u Srbiji?

SKGO se pre svega bavi zastupanjem interesa opština i gradova pred republičkim vlastima i u postupku donošenja zakona. U tom pogledu SKGO je, posebno tokom ove godine, postigla veoma dobre rezultate, pošto skoro da nije bilo propisa koji se odnosi na lokalnu samoupravu a da nije donošen u saradnji sa SKGO. Kad je reč o razvoju samih loalnih samouprava, SKGO je već godinama glavni kanal transferisanja znanja, pa i donatorskih sredstava namenjenih podizanju kapaciteta lokalne samouprave.

Vaši dalji planovi u političkom radu?

5. Ponovo ću se kandidovati za dužnost predsednika Opštine Paraćin.

Ivan Trajković

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s