SRBIJA IMA BUDUĆNOST U EVROPSKOJ UNIJI

Intervju sa Vladimirom Popovićem, članom Glavnog Odbora Demokratske Stranke i predsednikom OO DS Voždovac.

Koliko je Srbija zaista blizu EU?

Ne možemo licitirati datumom kada će Srbija dobiti status kandidata za članstvo u EU kao potvrdu dosadašnjeg zalaganja i posvećenosti reformama. Ipak, verujem da je taj momenat blizu, јer prethodnih godina smo svojim napornim radom, prilagođavanjem zakona Evropskim standardima i formiranjem nezavisnih regulatornih tela pokazali spremnost na reformisanje i sopstveno unapređivanje u skladu sa regulativom EU. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije iz oktobra ove godine to i potvrđuje. Međutim, Srbija se ovih dana suočava sa rešavanjem problema statusa Kosova i nailazimo na nesuglasice sa našim evropskim partnerima o načinu na koji taj problem treba rešavati. U narednom periodu, svakako ćemo ostati privrženi kontinuitetu u reformama, ali i svesrdnom zalaganju da u dijalogu sa Prištinom nadjemo obostrano prihvatljivo rešenje.

Šta je dosad uradjeno za Beograđane a šta je ostalo da se uradi?

Beogradjani su u proteklim godinama dobili priliku da uživaju u brojnim prednostima. Kada je reč o saobraćaju rekonstuisani su bulevari, asfaltirani kilometri ulica, rekonstruisan most Gazela, dok je, pored toga, jedan most dovršen, drugi će biti pušten u rad do kraja godine, treći je u izgradnji. Kvalitet javnog gradskog prevoza je unapređen,povećana je brojnost vozila na ulicama, sistem modernizovan.. Poboljšani i olakšani su uslovi pristupa u vrtiće i škole izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih. Mladi Beogradjani imaju mogućnost razvijanja sportskog duha na brojnim terenima i teretanama na otvorenom, oni nešto mlađi imaju besplatne školske udžbenike, a roditelji najmlađih ne moraju da misle o potrepštinama neophodnim u prvih mesec dana- svaka majka po izlasku iz porodilišta dobija “bebi paket”. Prva beba začeta vantelesnom oplodnjom o trošku grada nedavno je napunila godinu dana, a od naredne godine Grad će finansirati osim dosadašnjeg drugog i treći pokušaj veštačke oplodnje. Niz pogodnosti kojim se Beograđani mogu pohvaliti ovde se ne završava…

Da li Grad Beograd ima pristup fondovima EU i SAD?

Beograd sa svojim opštinama nosi teret reformskih procesa i prilagođavanja u procesu Evropskih integracija, pa se s tim ciljem zaposleni u javnoj administraciji uveliko edukuju i pripremaju, kako bi podigli sopstvene kapacitete i na taj način osposobili se da učestvuju u pisanju i radu na projektima finansiranih iz Evropskih sredstava. Srbija kao zemlja potencijalni kandidat ograničena je na pojedine izvore finansiranja iz odredjennih fondova ,a očekujemo da će status kandidata omogućiti pristup i strukturnim fondovima namenjenih razvoju infrastrukture i ulaganja u kompanije.

Politika radi same politike – koliko političari doprinose životima običnih ljudi?

Političari jesu “obični ljudi” i svako ko misli drugačije, greši. Svima nama jeste u interesu podizanje životnog standarda i kvaliteta života svih građana, bez razlike. Svako ko se bavi politikom tu se našao jer je imao želju i hrabrost da nešto promeni i poboljša, a oni kojima su građani dali poverenje imaju priliku da u određenom segmentu pomognu poboljžanju kvaliteta u bilo kom domenu- od poslanika koji se bave modernizacijom zakonske regulative bez koje ceo sistem ne bi mogao da funkcioniše, preko gradskih čelnika do lokalnih rukovodilaca koji na mikro nivou rešavaju probleme ljudi.

Vaši budući planovi u politici?

Aktivno učeće u radu na sprovođenju i realizaciji ciljeva postavljenih programom Demokratske stranke,od onih koji se tiču Republike Srbije i grada Beograda pa do opštine Voždovac na kojoj živim.

Ivan Trajković

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s