ОЛИВЕР ДУЛИЋ – ЕКОЛОГИЈА СТВАРА НОВА РАДНА МЕСТА У СРБИЈИ

Интервју са господином Оливером Дулићем, министром Животне средине, рударства и просторног планирања.

1. Колико је Акција “Очистимо Србију” допринела развоју свести о Екологији у Србији?

Према свим истраживањима која су спроведена од почетка акције Очистимо Србију, свест грађана о потреби очувања животне средине значајно је порасла у последње три године. Ако узмемо за пример одзив грађана у волонтерској акцији Великог спремања Србије, у коме је учествовало 289.534 волонтера, што је за 38,90 одсто више него у претходном Великом спремању, можемо закључити да су грађани све спремнији да подрже еколошке акције, односно да је свест о важности заштите животне средине у порасту. Такође, број очишћених депонија је повећан за 38,23 одсто, а чак 50 одсто више отпада је прикупљено. Захваљујући ангажовању грађана и њихоој подршци нашим акцијама, оставрили смо и значајне уштеде. Имајући у виду да уклањање метра кубног депоније у просеку кошта 1.400 динара, може се рећи да је у једном дану Великог спремања Србије остварена уштеда од 210 милиона динара. Такође, покренули смо акцију “Пријавите локацију за чишћење”, кроз коју свако може да региструје сметлиште или неку другу мању локацију за чишћење на сајту Очистимо Србију, без сувишних и спорих процедура. Одзив грађана на ту акцију показао је да су грађани спремни да користе и предности технологије да би побољшали стање животне средине, пријављивањем локација грађани надлежним органима указују на горуће еколошке проблеме у својој средини.

2. Југ Србије – шанса за развој Соларне енергије и обновљивих извора енергије?

Југ Србије располаже одличним потенцијалима за коришћење обновљивих извора енергије, пре свега биомасе, соларне енергије,, малих хидроелектрана и геотермалне енергије. Ово подручје располаже са значајном количином шумске биомасе, која може послужити за развој производње брикета и пелета, као и упошљавање локалног становништва на прикупљању шумске биомасе. Прикупљање биомасе знатно отежава неизграђена путна инфраструктура и недостатак опреме за допремање шумских остатака, као и недовољно знања на овом подручју о обновљивим изворима енергије. Највећи потенцијал за коришћење соларне енергије је на Југу Србије, а градови са највећим потенцијалом су Ниш, Куршумлија и Врање. Просечан интензитет сунчевог зрачења на територији Југа Србије је до 1.550 киловат-сати по квадратном метру. Ова енергија пружа значајне могућности за производњу топле воде коришћењем соларних колектора. Поједини инвеститори су показали интересовање и покренули пројекте изградње соларних електрана на подручју Куршумлије и Лесковца.

Велики број локација које представљају енергетски потенцијал водотокова за изградњу малих хидроелектрана налазе се на Југу Србије: Нови Пазар, Рашка, Црна Трава, Трговиште. Велики број инвеститора је почео пројекте изградње малих хидроелектрана на овом подручју, а неке су чак пуштене у рад. Локалитети на Југу располажу значајним ресурсима у геотермалној енергији, а тај потенцијал се може користити за грејање станова, припрему санитарне воде и за развој туризма. Проблем у производњи геотермалне енергије из геотермалних извора је ниска температура наших извора, испод 100 степени Целзијусових. Требало би подстицати локалну самоуправу да укључи пројекте из те области у своја планска документа, као и да створе услове за привлачење страних инвеститора.

Држава ће наставити да креира подстицајно окружење, кроз подстицајне цене енергије, царинске, пореске и административне олакшице коришћења обновљивих извора.

3. Поред Врања ће се градити Рециклажни центар – да ли ће оваквих центара бити још у Србији?

До краја ове године, Србија ће у потпуности бити покривена мрежом рециклажних ценатара. Наиме, акција Очистимо Србију је настављена опремањем комуналних предузећа и изградњом 17 рециклажних ценатара, за које су недавно потписани уговори вредни више од 650 милиона динара. У рециклажним центрима ће се прикупљати, привремено складиштити и раздвајати секундарне сировине. Поред тога, четири рециклажна центра су финансирана кроз акцију Очистимо Србију прошле године, пет је изграђено и адаптацију осам центара ће Министарство такође помоћи.

4. Колико радних места се може очекивати у процесу рецилаже отпада? Колико на Југу Србије?
Министарство је оператерима за управљање отпадом издало више од 700 дозвола. Укупан број дозвола, које су оператерима издали сви органи управе укључујући покрајинске и локалне самоуправе, премашује број од 2.000 издатих дозвола. Тај број потврђује чињеницу да се у Србији убрзано успоставља систем рециклаже отпада, уз формирање јаке сакупљачке мреже, која представља веома важан елемент у успостављању и унапређењу система управљања отпадом. Ако узмемо у обзир да сваки оператер који је прибавио дозволу у просеку запошљава од 4 до 5 особа, може се рећи да су обезбеђени услови за рад и запошљавање за више од 8.000 људи, а вероватно и више. Везано за просторну распоређеност фирми које се баве управљањм отпадом може се рећи да је постоји равномерност на територији целе Србије. И даље се очекује раст броја фирми које ће се бавити овом делатношћу до успостављања потпуног система, а који је Стратегијом управљања отпадом предвиђен 2019. године.

5. Акција “Очистимо Јужну Мораву” је дала велике резултате. Колико сте Ви задовољни урађеним?

Акција Великог спремања Јужне Мораве је изузетно значајна зато што је организована на иницијативу грађана. Недуго пошто се на интернету појавио снимак:“Тужна Морава“, коа Министарство смо реаговали и у кратком року организовали акцију у сарадњи са локалном самоуправом, у коју су се укључили становници других општина, невладин сектор и администрација. Главни проблем, односно извор загађења, била је депонија у Бујановцу. Са општином Бујановац смо пронашли решење и потписали Уговор о санацији те депоније. Велики број села у Врању није било обухваћено организованим одношењем отпада, а после наше акције, локално јавно комунално предузеће је проширило проценат територије са које односи отпад. То, наравно, није довољно да би се слични проблеми системски решили, али је охрабрујућ почетак.

6. Који су планови Министарства у 2012?

У области животрне средине ћемо и у овој години наставити пројекте које смо започели. Кроз акцију Очистимо Србију ћемо наставити опремање комуналних предузећа, изградњу рециклажних центара и јачање система управљања отпадом. Такође, завршићемо усклађивање домаћаег са законодавством Европске уније, у складу са Националним планом за интеграцију.
Иван Трајковић

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s