МИЛОШ ПАЊКОВИЋ : ОЧИСТИМО СРБИЈУ ЗАЈЕДНО!

Како је настала идеја о акцији “Очистимо Србију”?
Акција “Очистимо Србију” покренута је у марту 2009. године јер је низак ниво управљања отпадом препознат као један од највећих проблема животне средине у Србији.
До 2009. године организовано је прикупљано само око 60% комуналног отпада у Србији.
Националном стратегијом за управљање отпадом која је усвојена у мају 2010. године, постављен је циљ да се повећа број становника обухваћених системом сакупљања отпада на 75 % до 2014. године.  
Како би се унапредила комунална опремљеност, повећао обухват прикупљања отпада и обезбедиле сировине за развој рециклажне индустрије, Фонд за заштиту животне средине у оквиру акције „Очистимо Србију“ до сада је локалним самоуправама и комуналним предузећима доделило значајна средства за суфинансирање набавке канти, контејнера, камиона и друге комуналне опреме као и за уклањање дивљих депонија.
Данас се комунални отпад се организовано прикупља код 80% становништва Републике Србије што предстваља значајно повећање у односу на период до 2009. године.
Циљ постављен Националном стратегијом за управљање отпадом, да обухват прикупљања отпада буде 75% до краја 2014. године, остварен је за годину и по дана, уместо за четири и по колико је било планирано.
Рециклажни центри су новост у Србији – како они конкретно доприносе?
У 2011. години започета је изградња 26 нових градских рециклажних центара широм Србије. Уз постојећих 7 Србија ће у 2012. години имати укупно 33 градска рециклажна центара.

Рециклажни центри омогућавају да се уведе примарна селекција отпада у домаћинствима јер се њиховом изградњом обезбеђују услови да се сепарисани отпад на адекватан начин складишти и припрема за крајњу прераду у рециклажној индустрији.

У рециклажним центрима предвиђено је прикупљање амбалажног отпада (папира, пластике, алуминијума, стакла, тетрапака…) као и посебних токова отпада (електричног и електронског отпада, гума, акумулатора, батерија, отпадних уља…).

Изградња рециклажних центара ће омогућити суштинску промену у начину управљања отпадом у Србији  јер се отпад неће третирати више као ђубре него као сировина погодна за даљу прераду. Поред тога, смањиће се количина отпада који се одлаже на депоније, чиме ће се продужити њихов век трајања, обезбедиће се сировине за развој рециклажне индустрије и омогућити да се комунална предузећа модернизују и постану значајно ефикаснија.

Да ли и грађани могу да пријаве дивље депоније?
10. октобра 2011. године покренута је акција „Пријави локацију за чишћење“.  Грађанима
је омогућено да путем сајта http://www.ocistimosrbiju.rs пријављују локације које је потребно очистити и врше надзор над послом који обављају комунална предузећа.
До сада је у оквиру те акције очишћено 355 од 673 пријављених локација (52,75%).
У марту 2009. године било је 4.318 регистрованих дивљих депонија, а децембра 2011. их је 1602. што значи да је очишћено 62, 89% регистрованих дивљих депонија.
Значајан део преосталих дивљих депонија није могуће уклонити, јер би њиховим чишћењем биле препуњене званичне градске депоније. Због тога је у наредним годинама потребно израдити и спровести пројекте санације и рекултивације којима ће део ових проблема бити решен.
Велико спремање Србије 2012 – ко ће све учествовати у акцији?

За решавање проблема управљања отпадом немерљив допринос има акција „Велико спремање Србије“, не само по резултатима, већ зато што значајно доприноси унапређењу свести и на најбољи начин подстиче активно учешће грађана у дефинисању проблема и њиховом решавању.
„Велико спремање Србије“ организовано је поводом обележавања Светског дана заштите животне средине (5. јун), од стране Министарства животне средине и локалних самоуправа уз подршку бројних привредних друштава, организација цивилног друштва, школа и медија.
Претходних година резултат је био импресиван. У акцији „Велико спремање Србије“ 5. јуна 2010. године, учествовало је 208.439 грађана на 3.842 локације у Србији, који су уклонили више од 100.000 кубних метара отпада. У организованим акцијама чишћења 4. јуна 2011. године учествовало је 289.534 регистрованих учесника који су са 5.311 локација уклонили више од 150.000 м³ отпада.
Ове године, у суботу 9. јуна, у сарадњи са локалним самоуправама и невладиним организацијама, по трећи пут за редом, организујемо ”Велико спремање Србије”, најмасовнију акцију чишћења отпада на читавој територији наше замље.
Као и претходних година у акцији ће учествовати локалне самоуправе, јавна предузећа, друштвено одговорне компаније, школе, факултети, удружења, невладине организације, медији и многи други.
Сви заинтересовани грађани, организације, друштвено одговорне компаније приватног и јавног сектора, школе и медији могу да се пријаве за учешће у акцији „Велико спремање Србије“ путем сајта http://www.ocistimosrbiju.rs или на телефон 011/ 36 222 36.
Такође, путем сајта www.ocistimosrbiju.rs  могу пријавити и локацију у свом суседству која ће се чистити у оквиру акције „Велико спремање Србије“  9. јуна 2012. године.

На ком нивоу је данас Еколошка свест грађана?
Еколошка свест грађана се значајно променила у претходном периоду. О томе најбоље сведоче резултати акције „Очистимо Србију“
Обезбедили смо услове да 80% грађана има услугу организованог одношења отпада и да се значајно мања количина отпада баца у природу.
Изградњом рециклажних центара и едукацијом грађана о значају рециклаже стварамо услове да се развија рециклажна индустрија у Србији и да се на тај начин остваре значајне уштеде природних ресурса.
Све је мање дивљих депонија у Србији. Чишћењем локација и постављањем контејнера омогућавамо да оне не настају поново на истим местима.
У оквиру „Великог спремања Србије“ сваке године расте број заинтересованих грађана који желе да учествују у волонтерским акцијама чишћења.
Грађани самостално иницијарају решавање еколошких проблема у својим локалним заједницама на тај начин што пријављују локацијеза чишћење на сајту акције „Очистимо Србију“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s