TAMARA TRIPIĆ : SRBIJА ЈЕ ZEMLJA EVROPSKIH VREDNOSTI

 

Politika kao karijera – šta Vas je privuklo?

Ja sam postala aktivista Demokratske stranke negde na kraju srednje škole. To je bila ’93-a i uslovi života, nepostojanje ikakve normalne perspektive za moju generaciju me je nateralo da se aktiviram u svetu politike i postanem deo priče koja se borila za osnovne ljudske vrednosti u tom vremenu. Sa početka su ciljevi bili ograničeni – blizina rata, hiperinflacija, pištolji i bande po ulicama Beograda suzili su ciljeve samo na uspostavljanje osnovnih ljudskih vrednosti, poštovanje osnovnih ljudskih prava, zaštitu života i postojanja svih nas koji smo drugačije razmišljali od Miloševicevog režima. Nakon 5. Oktobra Demokratska stranka je počela da konačno u državi uspostavlja Evropske vrednosti, i da realizuje ciljeve koji su proklamovani još davne 1990. godine nakon njenog ponovnog okupljanja. Bilo je mnogo posla, država je bila uništena pogrešnom, čak auto-destruktivnom politikom, narod je izgubio osećaj za osnovne standarde. Država ponovo vraća svoje dostojanstvo i poštovanje u svetu i počinje dug proces ulaženja Srbije u zajednicu Evropskih naroda. Na tom putu zemlja se stalno susretala sa ozbiljnim preprekama i njeni predstavnici su morali stalno da vode državu ka utemeljenim Evropskim vrednostima, vodeći računa o suverenitetu i teritorijalnoj celovitosti Srbije. Dobijanjem statusa kandidata, država se, nadam se, trajno opredelila za sigurnu budućnost pod okriljem Evrope, koja je poštuje, štiti i brine o svojim građanima, a biti učesnik svih ovih procesa je nesvakidašnja mogućnost i čast jer ću znati da sam pomogla svim našim potomcima da žive u jednoj zdravoj državi, u društvu koje je tolerantno i osetljivo za sve njene gradjane, koje je oslonac svakom pojedincu i koje pruža jednake šanse svim njenim pripadnicima.

Koliko je Srbija danas demokratska zemlja?

Mislim da je Srbija danas jedna demokratska zemlja koja jača svoje institucije i reformama koje permanentno sprovodi omogućava građanima da u državi vide oslonac, jednog pouzdanog partnera za životne izazove. Put reformi naravno još uvek nije završen i ima još mnogo posla do ostvarivanja cilja, a to je da Srbija postane ozbiljna država sa nezavisnim institucijama, značajan faktor stabilnosti u regionu i celoj Evropi. Srbija može danas da se podiči napretkom u poštovanju ljudskih prava i sloboda svakog građanina, što je pre samo 15-tak godina bio jedan od osnovnih ideala za koje smo se zalagali. Ne zatvaram oči pred ekonomskim problemima i korupcijom i mislim da su to izazovi u kojima nam tek predstoji ozbiljniji napredak, ali Demokratska stranka nikada nije zatvarala oči pred problemima i direktno se hvatala u koštac sa svim naporima koji su se postavljali pred zemlju.

Koji su načini saradnje izmedju Srbije i SAD?

Ponekad mi je žao što u Srbiji nisu dovoljno promovisani, pre svega ekonomski efekti saradnje naše dve zemlje. U tom smislu, SAD su se pokazale kao izuzetno pouzdan partner Srbiji i nadam se da će u budućnosti taj odnos biti još čvršći. Sa druge strane, SAD i Srbija pokazale su visok stepen saradnje i u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i nadam se da će Srbija ostati zemlja koja je spremna da se uhvati u koštac sa najvećim svetskim trgovcima narkotika i ljudi, sa kriminalom koji sada posluje preko svih kontinenata. Ima još mnogo vidova saradnje koje još treba razvijati, ali znam da postoji obostrana zainteresovanost za saradnju tako da efekti neće izostati.

Vaši budući planovi…

Nakon održanih parlamentarnih izbora, izabrana sam za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nadam se da će taj angažman izvući iz mene najbolje jer biti deo procesa osnaživanja sopstvene države i stvaranja pristojnijeg ambijenta za zivot našoj deci je najlepši vid patriotizma koji mogu da zamislim. Svaka uloga u tom procesu koja će me činiti aktivnim delom promocije i stvaranja normalnih vrednosti biće za mene čast i nadam se da ću joj odgovoriti na najbolji mogući način. Privatno imam samo jednu želju, a to je da ostanem svojoj deci i dalje najbolja mama na svetu.

Ivan Trajković

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s