Aleksandar Kokotović – TWITTER NUDI OGROMNE MOGUĆNOSTI

427502_4424180566624_2131241625_n

1. Kako društvene mreže menjanju naš pogled na svet?

1. Društvene mreže su uticale na promenu sveta u kojem živimo kao malo koja tehnološka inovacija u XX veku. Sam značaj društvenih mreža se ogleda na mnogo načina, od osnovne interakcije između pojedinaca koja se u mnogome promenila sa rastom popularnosti društvenih mreža, do revolucija koje su se 2011. događale na severu Afrike. Na nivou pojedinačnih odnosa između pojedinaca i grupa pre svega utiče pozitivno na mnogo načina – dozvoljava mnogo bržu i efikasniju komunikaciju, smanjuje na minimalan nivo transakcione troškove te komunikacije i ubrzava i poboljšava povezivanje između pojedinaca. Veliki uticaj društvene mreže imaju i u odnosu grupa pojedinaca prema vladama i državama. Nije slučajno što su društvene mreže u totalitarnim režimima često zabranjene – one pokazuju građanima šta je to imaju građani u drugim državama, te ukazuju na mogućnosti koje individualna sloboda pruža i koje ljudi prirodno žele, a ti totalitarni režimi im to onemogućavaju. Društvene mreže su pomogle i transparentnosti, odnosno polako uče vlade da moraju raditi otvoreno te paziti kako i gde troše novac poreskih obveznika, što je pokazao slučaj Vikiliks. Sve ove promene su vrlo značajne za slobodu pojedinca.

2. U Srbiji je Blog kao forma sve popularniji – da li kod nas Blog može imati popularnost kao klasični mediji?

2. Tačno je da se u Srbiji viđa stalan trend rasta popularnosti blogova. Uostalom, to dokazuje i broj učesnika tek završene Blogomanije, skupa blogera održanog na Staroj Planini. Smatram da blog kao forma ne može nadmašiti popularnost klasičnih medija u apsolutnom broju ljudi u Srbiji koja se služi jednim ili drugim načinom informisanja. To se neće desiti još određeno vreme, iz prostog razloga što informatička pismenost u Srbiji nije na tolikom nivou da je to moguće. Ipak, blogovi na veoma vidljiv način utiču i tek će uticati na klasične medije. Oni takođe i dopunjuju nedostatke klasičnih medija, pre svega u vidu kritičkih osvrta na određene teme i alternativne poglede na dešavanja oko nas. Ujedno i traže stalno usavršavanje onih koji se bave klasičnim medijima i unapređivanje njihovog načina izveštavanja o događajima. Blog je tu i kada su u pitanju stvari o kojima mediji ne žele da pišu, iz mnogih razloga, a javnost ih smatra potrebnim. U mnogim situacijama su blogovi izneli na svetlo neke događaje koje klasični mediji u mnogo situacija ne bi objavili.

3. Twitter – fenomen u Srbiji?

3. Svakim trenutkom broj korisnika Tvitera u Srbiji raste velikom brzinom. To se odražava na neki način na kvalitet diskusija, ali u igru unosi i velike mogućnosti. Kada je Tviter počeo da dobija na popularnosti na našim prostorima, zajednica na Tviteru je bila vrlo mala. Uglavnom su tu bili ljudi koji su već dugo bili na internet nebu, te se veliki broj nas privatno znao, a I družio. Sa porastom popularnosti ove društvene mreže, porasle su i brojke – dobili smo sve veći broj ljudi sa sve različitijim interesima. Mogućnosti koje Tviter pruža i njegov uticaj na društvo su bile vidljive u mnogo prilika. Grupe tviteraša su pokretali građanske inicijative sa vrlo pozitivnim rezultatima za mnoge građane Srbije. Uticaj Tvitera se vidi I kroz prisustvo i aktivnost političara na ovoj društvenoj mreži što pokazuje da i oni prepoznaju značaj koji ova mreža ima. Takođe, mediji sve više shvataju koliko je ova mreža moćna. Jedan od primera na kojima se vidi moć ove mreže je i skorašnji slučaj požara u Narodnom pozorištu u Beogradu. Prve informacije o ovom događaju su se pojavile samo minut nakon samog početka požara, na internet medijima sat ili dva kasnije, a o tome se u novinama moglo čitati tek sledećeg dana. Ljudi prepoznaju te prednosti Tvitera i to je jedan od razloga za svakodnevni porast broja korisnika ove mreže u Srbiji.

4. Koliko je Srbija zaista daleko od EU?

4. Srbija je u ovom trenutku prilično daleko od EU u formi u kojoj ona danas postoji. Problemi sa ulaskom u EU nisu spoljni faktori, kako god bismo ih mi definisali, već u najvećoj meri problem u unutrašnjoj politici, unutrašnjem uređenju i problemima sa kojima se naše društvo suočava. Postoji politička volja da se ide ka EU, ali ne postoji politička volja da se na tome naporno radi, a vrlo je lako zaključiti da bez drugog do ovog prvog nikada neće doći. Vlast, nijedna od petooktobarskih promena do sada nije pokazala iskrenu želju da implementira neke od vrednosti koje poseduju sve članice EU, a koje bi značile samom stanju u zemlji. Vrednosti kao nezavisno sudstvo ili vladavina prava su vrednosti koje nisu nešto što treba gajiti samo da bi se ušlo u EU. To su vrednosti koje moraju da postoje da bi samo društvo napredovalo. Dok god se te vrednosti budu videle kao sredstvo za ulazak u EU i pristup fondovima koje finansiraju poreski obveznici drugih zemalja, a ne kao cilj sam po sebi, mi ćemo ostati gde smo i sada – van EU sa slabom perspektivom da se u njoj u dogledno vreme i nađemo.

5. Vaši budući planovi?

5. Što se mojih ličnih planova tiče, oni su pre svega vezani za nastavak akademske karijere i unapređivanje ideja za koje se zalažu dve organizacije za koje ja radim, Libertarijanski klub Libek i Students For Liberty. Ove organizacije se zalažu za ideje individualne slobode i slobodnog tržišta, a njihov uticaj raste iz dana u dan. Sa Libekom u narednih par meseci imamo nekoliko veoma važnih inicijativa i programa na kojima radimo sa sve većom pažnjom zajednice na problem kojima se bavimo. U Students For Liberty trenutno sam na poziciji regionalnog direktora za jugoistočnu Evropu i trenutno radim na osnaživanju mreže koju naša organizacija ima. Od 2013. nas čeka proces internacionalizacije organizacije, te ćemo imati veliko zadovoljstvo i veliku odgovornost da radimo sa organizacijama širom sveta koje se zalažu za ciljeve u koje i mi verujemo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s